spotlight

आमच्याविषयी

 
  • Slide 1:RGJAY Inauguration
  • Slide 2:Quality Medical Care For All
  • Slide 3 :Cashless quality critical care to families with annual income equal to or below Rs.100000
  • Slide 4:Free Medical Camps
  • Slide 5:Cashless Diagnostics
  • Slide 6:Free Food and Travel
  • Slide 7:State e-Governance Award
  • Slide 8:Mega Health Camp, Jalgaon

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमध्ये आपले स्वागत….

योजनेचा कालावधी आणि कुटंब साठी ग्राह्य केलेली रक्कम :

राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिका धारक) आणि दारिद्रयरेषेवरील (केशरी शिधापत्रिका धारक) कुटुंबांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्र राज्य सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू केली आहे. अशा कुटुंबांना अधिक दर्जेदार वैद्यकीय सेवा प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने ही योजना उपयुक्त ठरेल..........

योजने बद्दल अधिक माहिती

 

उत्कृष्ट जिवन

livewell

निरोगी जिवन

Hundreds of articles full of information on keeping you and your family healthy

 

तुमच्या जवलच्या आरोग्य सेवा